Về chúng tôi

Văn bản về công ty của chúng tôi

  • 1b9959c9

LÀM VIỆC TỪ 1998

Xin y tế được thành lập bởi kỹ sư chuyên nghiệp y tế và quản lý đội ngũ bán hàng, người mà đã tham gia vào các hình ảnh y tế, IVD, hỗ trợ đời sống, lĩnh vực tiêu hao y tế hơn 15 năm. Mà cho phép chúng tôi lâm sàng và định hướng thị trường tâm trí, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc, chúng tôi giúp giảm chi phí của nó, làm cho nó dễ tiếp cận hơn đối với một phần lớn của nhân loại. Nhờ cung cấp y tế Trung Quốc, Chúng tôi cũng giúp khách hàng giải pháp chìa khóa trao tay, chúng ta được sinh ra để giúp khách hàng thành công

Dịch vụ

Hàng trăm khách hàng hài lòng

Chúng tôi được tin cậy

khách hàng thường xuyên của chúng tôi

Khách hàng danh dự,

bạn có thể gửi yêu cầu đặt hàng của bạn qua bên dưới liên kết